Stavebné a inžinierske práce

Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné realizácie stavieb vrátane projektovej dokumentácie, projektovej prípravy, inžinierskych činností, kolaudácie a uvedenie do užívania.

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme pre investora prípravné úkony na získaní povolenia všetkých dotknutých stavebných úradov, predbežné súhlasy s umiestnením stavby, ale aj záväzné stanoviská obcí, mestských častí a dotknutých orgánov, územné rozhodnutia a stavebné povolenia. V prípade potreby zabezpečíme vyňatie pozemku z pôdneho fondu a environmentálne štúdie.

V celom procese inžinierskej činnosti ponúkame investorom poradenskú a konzultačnú činnosť:

 • Územnoplánovacie informácie
 • Predbežné a záväzné stanovisko obce
 • Zakreslenie inžinierskych sietí
 • Určenie bodu napojenia prevádzkovateľov sietí
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí
 • Environmentálne štúdie ( EIA )
 • Vyňatie poľnohospodárskej pôdy
 • Vydanie územného rozhodnutia 
 • Zmenu územného rozhodnutia
 • Vydanie stavebného povolenia 
 • Zmenu stavby pred dokončením
 • Kolaudáciu stavby

 

Zabezpečujeme rekonštrukcie RD, bytov, kancelárií a obchodných prevádzok.

Zabezpečujeme komplexnú stavebnú úpravu priestorov a to:

 • búracie práce
 • odvoz sute a stavebného odpadu
 • vyhotovenie nových omietok a stierok
 • maliarske a natieračské práce
 • betonáž poterov
 • nivelizácia podláh
 • obkladačské práce
 • dodanie a montáž sadrokartónových priečok a stropov
 • dodávka a montáž parkiet
 • kobercov a PVC krytín
 • vodoinštalačné práce
 • elektroinštalačné práce
 • zámočnícke práce
 • výrobu a dodanie nábytkov na mieru
 • dodanie a montáž vstavaných spotrebičov
 • revízne správy
 • dodávku a montáž keramiky
 • dodávku a montáž LED osvetlenia
 • dodávku a montáž klimatizácií
 • výkopové a terénne úpravy
 • revízne správy a inéTRNAVA REALITY, s.r.o.
Kapitulská 20
Trnava 917 01

IČO: 50659626
DIČ: 2120410787
trnavareality@trnavareality.sk


OFFICE MANAGER
kancelaria@trnavareality.sk

Napíšte nám