REALITY

AKO PREBIEHA PREDAJ, PRENÁJOM A KÚPA ?

SLUŽBY A SERVIS

Komplexné služby spojené s prevodom nehnuteľností.

Vypracovanie nájomných zmlúv.

PRÁVNE PORADENSTVO

Príprava a kompletné vypracovanie zmluvnej dokumentácie k prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnosti (kúpnych a nájomných zmlúv).

KATASTER

Vypracovanie návrhov do katastra.

Zabezpečenie všetkých úkonov spojených s prevodom práv na katastri nehnuteľností.

FINANCIE A HYPOTÉKA

Zabezpečenie znaleckého posudku.

Poradenstvo, zabezpečenie a sprostredkovanie v oblasti financovania  hypotekárnych úverov alebo stavebného sporenia u našich zmluvných partnerov.

BENEFITY

Popredajný servis (prepis všetkých médií).

Interiérový dizajn a rekonštrukcie nehnuteľností.

Profesionálne fotografovanie nehnuteľností.

Zabezpečenie geometrických plánov, aktuálnych dokladov, listov vlastníctva, snímok z katastrálnej mapy.


MÁTE NA PREDAJ STAVEBNÝ POZEMOK ?

AKO PREBIEHA VÝKUP POZEMKOV?

Na spoločnej schôdzke preberieme s vami Vašu situáciu a vysvetlíme celý nasledujúci postup pri riešení výkupu.

AKÁ BUDE CENA ZA VÝKUP POZEMKU?

Presnú cenu vám uvedieme po osobnej obhliadke nehnuteľnosti, prípadne po doručení dokumentácie k pozemkom.

PRE KOHO JE VÝKUP POZEMKOV URČENÝ?

Pre klientov, ktorí sa z vážneho dôvodu s predajom naozaj ponáhľajú a nemajú čas sprostredkovane nehnuteľnosť predávať. Jedným z častých dôvodov je exekučné riadenie, nedobrovoľná dražba, výhodná kúpa iného bytu, domu, pozemku a pod.

DOKUMENTY POTREBNÉ PRE VÝKUP NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis z katastra nehnuteľností a snímka z katastrálnej mapy.

Titul nadobudnutia nehnuteľnosti.

V prípadoch, že na Vašej nehnuteľnosti viaznu ťarchy alebo je inak obmedzené vlastnícke právo, nepr. exekúcie, záložné právo, vecné bremeno je potrebné doložiť listiny na základe ktorých tieto právne skutočnosti nastali.

Dokumenty a listiny na základe ktorých došlo ku vzniku vášho vlastníckeho práva: (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku, darovacia zmluva, osvedčenie o dedičstve, geometrický plán, územno-plánovaciu informáciu vydanú k predmetnej parcele...)


ZAUJÍMA VÁS HODNOTA VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI ?

UVAŽUJETE ZA AKÚ CENU JE MOŽNÉ PREDAŤ VAŠU NEHNUTEĽNOSŤ?

S radosťou Vám pomôžeme ZADARMO určiť hodnotu Vašej nehnuteľnosti a poradíme Vám ako prezentovať nehnuteľnosť s úspešným predajom.

Stačí ak nás kontaktujete telefonicky alebo pomocou formulára.

CHCETE PONÚKNUŤ SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ CEZ NAŠU SPOLOČNOSŤ?

Vypľˇte nižšie uvedený formulár a my sa Vám čoskoro ozveme.

Do kontaktného formuláru prosím uvádzajte celé svoje meno, priezvisko a telefonický kontakt. Po doručení Vás budeme telefonicky kontaktovať ohľadom ocenenia  Vašej nehnuteľnosti.